10 NƠI TỐT NHẤT CANADA ĐỂ NUÔI DƯỠNG CON NHỎ

10 NƠI TỐT NHẤT CANADA ĐỂ NUÔI DƯỠNG CON NHỎ

Thuộc Top 20 quốc gia tốt nhất để xây dựng gia đình, Canada là một trong những vùng đất thần tiên để nuôi dưỡng con nhỏ nhờ vào chất lượng cuộc sống cao, chi phí sống hợp lý, an sinh xã hội tuyệt vời, chất lượng giáo dục đỉnh. Sau đây là 10 thành phố tốt nhất của Canada để nuôi dưỡng con nhỏ, dựa vào các thống kê về chinh phí chăm sóc trẻ nhỏ trung bình hàng tháng, tỉ lệ gia đình có trẻ và tỉ lệ dân số dưới 15 tuổi. Bảng xếp hạng theo công bố của Moneysense.ca.


10.Terrebonne , Quebec

 

  • Chi phí chăm sóc trẻ nhỏ trung bình hàng tháng: 166 $
  • Tỉ lệ gia đình có trẻ : 57,53 %
  • Tỉ lệ dân số dưới 15 tuổi : 19.20 %

 

09.Thủ đô Ottawa, Ontario