THU NHẬP TRUNG BÌNH CANADA – MỨC LƯƠNG CƠ BẢN CANADA

THU NHẬP TRUNG BÌNH CANADA – MỨC LƯƠNG CƠ BẢN CANADA

Cơ quan Thống kê Canada công bố thu nhập trung bình tại Canada, trong đó nêu bật mức tăng lương và mức lương trong các lĩnh vực và ngành nghề khác nhau trên khắp đất nước, làm nổi bật một số ngành sử dụng nhiều nhân lực. VIET STAR CENTRE nhận thấy đây cũng là cơ hội cho những người trẻ ngày này để xem xét các ngành nghề phù hợp với kỹ năng của mình đồng thời nhắm mục tiêu tìm kiếm việc làm trong các lĩnh vực đang theo đuổi.

THÔNG TIN VỀ MỨC THU NHẬP TRUNG BÌNH Ở CANADA
Mức lương trung bình của Canada năm 2020 là 1.050,59 đô la mỗi tuần – có nghĩa là mức lương trung bình hàng năm cho nhân viên toàn thời gian tầm hơn $54.630/năm. Và năm 2021 cũng được ghi nhận là tăng nhẹ so với số liệu năm ngoái.

Những thành phố nào đưa ra mức lương cao nất? Ngành nào đang có tốc độ phát triển nhanh?

 • Newfoundland and Labrador – $55,508 (+2.3)
 • Prince Edward Island – $45,912 (+3.6%)
 • Nova Scotia – $48,470 (+4.3%)
 • New Brunswick – $49,511 (+2.9%)
 • Québec – $51,735 (+4.8%)
 • Ontario – $55,524 (+3.8%)
 • Manitoba – $49,661 (+0.1%)
 • Saskatchewan – $54,371 (+1.9%)
 • Alberta – $61,865 (+3.8%)
 • British Columbia – $53,416 (+5.6%)
 • Yukon – $61,812 (+5.0%)
 • Northwest Territories – $77,670 (+5.4%)
 • Nunavut – $87,355 (+20.1%)

Mức lương trung bình hằng năm theo ngành nghề

 • Dịch vụ ăn ở và ăn uống – $22,877.92 (+6.4%)
 • Hành chính – $47,369.92 (+9.4%)
 • Nghệ thuật và Giải trí – $40,241.76 (+26.3%)
 • Xây dựng – $68,374.28 (+3.2%)
 • Học thuật – $58,343.48 (+6.5%)
 • Hành chính và Bảo hiểm – $76.843 (+9.1%)
 • Làm Rừng – $58,739.20 (-8.9%)
 • Sức khỏe và Xã hội – $52,888.68 (+8.4%)
 • Văn hóa – Thông tinh – $71,634 (+4.3%)
 • Quản trị – $74,560.72 (+0.0%)
 • Sản xuất – $59,250,36 (+1.6%)
 • Dầu mỏ, khí đốt – $113,506.12 (+3.1%)
 • Dịch vụ chuyên nghiệp, khoa học và kỹ thuật – $76,077.56 (+2.0%)
 • Hành chính công – $75,799.88 (+9.3%)
 • Địa ốc (Rental/Leasing) – $58,623.76 (+14.6%)
 • Bán lẻ – $34,503.04 (+8.0%)
 • Vận Tải – $61,011.08 (+6.7%)
 • Gia dụng – $101,531.04 (+1.6%)
 • Thương mại Buôn bán – $67,456.48 (+2.8%)

Các ngành tại Canada có mức tăng trưởng mạnh nhất

 • Trong khi mức lương trung bình của Canada vào năm 2020 đã tăng 4%, điều này không có nghĩa là tốc độ tăng trưởng này nhất quán trong mọi ngành và lĩnh vực kinh tế. Trên thực tế, trong số các ngành đã được liệt kê, 6 ngành được tăng lương trung bình trên 8%, gấp đôi mức trung bình của cả nước:
 • Nghệ thuật, Giải trí và Giải trí + 26,3%
 • Bất động sản (Cho thuê / Cho thuê) + 14,6%
 • Hành chính và Hỗ trợ + 9,4%
 • Hành chính công + 9,3%
 • Tài chính và Bảo hiểm + 9,1%
 • Chăm sóc sức khỏe và hỗ trợ xã hội + 8,4%
 • Bán lẻ + 8,0%

Liên hệ với VIET STAR CENTRE để được tư vấn du học Canada và hướng dẫn một lộ trình học phù hợp nhất các bạn nhé!

 

Scroll